Liegveld Lelystad

Wees niet stil, laat je stem horen

Sponsor Liegveld om nog meer spandoeken flyers en posters te kunnen verspreiden

Onze acties zijn begonnen met goede ideeën en mensen die dit mogelijk maakten. Vanuit het bedrijfsleven zijn in eerste instantie onze kosten volledig vergoed. Het succes en de verspreiding van veel meer posters en spandoeken brengt echter zoveel kosten met zich mee dat we nu ook om bijdrages/ donaties vragen van individuen en actiegroepen die ons willen ondersteunen.

Let wel:
In principe sturen wij kosteloos alle materialen toe (mits beschikbaar).
Iedereen mag bij ons van alles bestellen, zonder daarvoor kosten verschuldigd te zijn.

Een spandoek ergens ophangen kost ons €40,- Help mee om overal een duidelijk signaal af te geven.

Ben je in de gelegenheid om wat bij te dragen, dan zijn we je daarvoor zeer erkentelijk.

Onze donaties lopen via Stichting Laagvliegen Nee. Via deze link kom je op de pagina waar je kunt doneren.
Stichting Laagvliegen NEE (waarin de samenwerkende groepen zijn verenigd) heeft een ANBI-status. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Dank! Samen vechten we tegen de laagvliegroutes en voor de rust, onze gezondheid en de natuur van ons mooie land.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Liegveld Lelystad

Thema door Anders Norén