Liegveld Lelystad

Wees niet stil, laat je stem horen

Standpunten politieke partijen

 

De verkiezingen zijn achter de rug.

In de gebieden die te maken hebben met de geplande laagvliegroutes hebben de bewoners zich duidelijk uitgesproken. Groen links heeft daar waar zij meededen in deze gebieden zich verdubbeld. Lokale afdelingen van landelijke partijen die zich duidelijk uitspraken tegen de laagvliegroutes, zagen zich beloond door de kiezers.

Ook in de rest van het land komen steeds meer geluiden dat het luchtruim MEER dan vol genoeg is. En mensen die al lange tijd lijden onder het lawaai van vliegvelden in de buurt in Maastricht, Rotterdam en vooral Schiphol, zijn met hernieuwde energie de strijd aan aan het gaan.

Op 21-2-2018 kwam het bericht dat de besluitvorming rond Lelystad met 1 jaar is uitgesteld. Dit is niet zomaar een heel positief resultaat, dit heeft voornamelijk te maken met de verkiezingen die op handen waren. Het is wel een teken dat druk uitoefenen helpt maar de besluitvorming is nu verplaatst naar een moment waar de druk van verkiezingen niet hoog is. Maar het geeft de verenigde actiegroepen tegen de laagvliegroutes ook goed de tijd om zich nog beter te organiseren. En de volgende verkiezingen komen er al weer aan!

Provinciale staten verkiezingen
20 maart 2019

Dit is het volgende grote moment waarop een ieder zijn stem kan laten horen.
Welke partijen komen tot inzicht dat we Nederland niet meer vol moeten bouwen met distributiecentra, om het logistiek middelpunt van Europa te zijn. Logistiek levert zeker een heel positieve bijdrage aan de economie. Maar als de welvaart en de economie ten koste gaan van het welzijn en de gezondheid van de inwoners dan streeft het zijn doel voorbij.

standpunten Landelijke partijen:

PVDA
Eerst het luchtruim op orde dan pas denken aan uitbreiding van luchthaven Lelystad.
Schiphol,Eindhoven en Lelystad zijn van vitaal belang voor de Nederlandse economie en blijven dus in overheidshanden.

VVD
We willen dat de luchthavens in Eindhoven en Lelystad kunnen uitbreiden om een deel van de extra reizigers op te vangen. Luchtvaart staat gelijk aan banen.

D66
Lelystad komt er voor slechts een doel: als overloop luchthaven van Schiphol.

Christen Unie
Uitstel Lelystad ‘logisch enige juiste keuze’. Vliegveld Lelystad nu nog even niet.
Voorwaarden: we moeten weten of het luchtruim na de herindeling in 2023 genoeg ruimte biedt voor Lelystad om zonder laag vliegende vliegtuigen te kunnen bestaan. Alleen dan kunnen we een ingroeipad uitstippelen richting 2023,waarbij het aantal laagvliegende vliegtuigen ook in de jaren voor 2023 ook zo min mogelijk moeten zijn.

CDA
Zorgvuldigheid boven snelheid. Transparantie met de betrokken provincies, gemeenten en inwoners. Het is belangrijk dat zekerheid wordt gegeven over het aantal vliegtuigbewegingen en de vlieghoogtes. Ook zal de herziening van het luchtruim zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De vlieghoogtes zijn in samenspraak met alle belanghebbenden zoveel mogelijk hoger en ontzien waar mogelijk.

Groen Links
Groei van vliegverkeer is slecht voor het klimaat, de luchtkwaliteit, natuur en de rust voor de bewoners.
Ook dit kabinet kiest weer voor het economische belang boven alles.
Groen Links-lijsttrekker Amsterdam Groot Wassink: ”wij zullen het Amsterdamse aandeelhouderschap inzetten om de groei van Schiphol te stoppen. Amsterdammers verdienen dat. Afschuiven van die groei naar Lelystad is asociaal en geen oplossing. Het is verplaatsen van overlast, gezondheids- en klimaatschade terwijl we juist samen zouden moeten werken aan schonere vormen van verkeer.”

De SP
Geen voorstander van het uitbreiden van het aantal regionale luchthavens.
Geen onbeperkte groei en behoud van de Nederlandse Banen in luchtvaart. Maak transport duurzamer.

Partij voor de Dieren
Groei van de luchtvaart gaat niet samen met het halen van de klimaat doelen.

PVV landelijk standpunt: Ik heb niets tegen Lelystad maar we kunnen het goedkoper oplossen.

 

Voor snelle opening in 2020 met laagvliegroutes:
Nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee
VVD
CDA
50PLUS
D66

Wachten tot Luchtruim herindeling heeft plaatsgevonden:
SP
PvdD
PvdA
Groen Links

Er tussen in:
Christen Unie
– wil heel duidelijke afspraken over de laagvliegroutes en het verdwijnen ervan nadat de herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden

Regionale partijen:

Vele regionale afdelingen van landelijke partijen voelen zich op dit moment ongehoord. De afstand tussen Den Haag en haar lokale afdelingen lijkt groter dan ooit.

Wij sympathiseren met de lokale afdelingen en moedigen hen aan zich te verenigen om het geluid in Den Haag hoorbaar te laten zijn.

Hieronder zijn er een paar:
Erg leuk is de stemwijzer op de site van stichting red de veluwe:
https://www.stichtingreddeveluwe.nl/stemwijzer-gemeenteraadsverkiezingen-2018.html

Gemeente Zwolle:

 

PvdA Zwolle:
De PvdA vindt dat inwoners van Zwolle en de regio geen overlast mogen hebben van een uitbreiding van Lelystad Airport. Daarom moet het Nederlandse luchtruim op korte termijn opnieuw worden ingedeeld, waardoor op de routes van en naar Lelystad hoger gevlogen kan worden. Maar dat is geen voorwaarde voor opening Lelystad Airport.

VVDZwolle:
Er moet eerst een heldere en acceptabele oplossing voor het luchtruim komen voordat we openingsdeadlines heilig verklaren: de Zwollenaren en de regio verdienen duidelijkheid

D66Zwolle:
Uitstel van de besluitvorming is in de ogen van D66 dan ook het enige juiste besluit

CU Zwolle:
Nu zit de gemeenteraad op één lijn en pleiten we gezamenlijk voor hoger vliegen boven Zwolle.

CDA Zwolle:
Kiest nadrukkelijk voor welzijn en luchtkwaliteit (waaronder uitstoot fijnstof) voor inwoners. Pas als die geborgd zijn, wil zij de luchthaven Lelystad ook echt omarmen en hernoemen tot Lelystad-Zwolle Airport om zo de economische kansen te benadrukken. Belangrijk is daarbij de goede bereikbaarheid per trein en auto. Lelystad prima, maar eerst herinrichting luchtruim.

GroenLinks Zwolle:
Lawaai van vliegtuigen die laag over woonwijken en natuurgebieden vliegen. GroenLinks wil vliegveld Lelystad dan ook een halt toeroepen.

SP Zwolle:
Wat de SP betreft is uitstel de eerste stap richting afstel.

Partij voor de dieren Zwolle:
Wij zijn als partij tegen uitbreiding van de luchtvaart in het algemeen.

 

Kampen:

PvdA Kampen:
De gemeente Kampen zal actief optrekken met andere gemeenten om de overlast van vliegveld Lelystad zoveel mogelijk te beperken.

VVD Kampen:
Pleiten voor geen openstelling van Lelystad Airport is geen optie. We hebben nu eenmaal de capaciteit nodig voor het vliegverkeer van en naar Nederland.

D66 Kampen:
CU Kampen:

CDA Kampen:
Benutten van de kansen die de uitbreiding van vliegveld Lelystad biedt. Tegelijkertijd vragen wij voortdurend aandacht voor beperking van de overlast.

GroenLinks Kampen: Geen vliegveld in Lelystad

SP Kampen:

Partij voor de dieren Kampen:
Wij zijn als partij tegen uitbreiding van de luchtvaart in het algemeen.

Gemeente Hattem:Gemeente Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg.

De vier gemeenten werken nu samen om de problematiek continu onder de aandacht te brengen. Daarbij spitsen zij zich toe op de volgende doelen: Eerst het luchtruim herindelen; behoud de landelijke rust op de Veluwe; een veilig luchtruim boven de Veluwe.
Het wachten is nu eerst op de uitkomsten van het herstel van de fouten in de milieueffectrapportage (MER) en het besluit van de minister over de vliegroutes.

PvdA Hattem:

VVDHattem:
Geen van de lokale VVD-fracties is tegen vliegveld Lelystad, want men ziet wel degelijk de voordelen van een regionaal vliegveld.

D66Hattem:
Overlast van de luchthaven Lelystad Airport zoveel mogelijk te beperken.

CU Hattem:
Als ChristenUnie Hattem ondersteunen we dan ook lokale en regionale initiatieven om de overlast tot een minimum te beperken. Het liefst zien we natuurlijk helemaal geen vliegtuigen boven Hattem, maar wie op een heldere dag omhoog kijkt, weet dat dat een illusie is.

Uitstel van opening Lelystad tot na een herindeling van het luchtruim. Of dat daadwerkelijk verbetering gaat brengen is nog maar de vraag, maar wat ons betreft moeten we in ieder geval deze mogelijkheid aangrijpen om tot een beter resultaat te komen.

CDAHattem:
Het CDA is tegen de plannen van het kabinet om vliegtuigen van Airport Lelystad laag over Hattem te laten vliegen. Dat tast de woonkwaliteit in Hattem sterk aan.
Wij zetten ons er voor in dat de huidige plannen ingrijpend worden aangepast. Dat kan door de herinrichting van het luchtruim af te ronden voordat het vliegveld open gaat.

Gemeente Dronten:

Gemeente Dronten accepteert geen nachtvluchten op Lelystad.
De uitgangspunten voor het aantal vliegbewegingen en het verbod op nachtvluchten staan voor het college van Dronten vast. Voor ons staat het belang van de gemeente voorop en onze
voorkeur gaat uit naar die vliegroute die voor de inwoners van onze gemeente het meest positief uitpakt. Stelt het college van Dronten in een brief aan staatssecretaris Dijksma.

PvdA, CDA, VVD, in Dronten voor uitbreiding Lelystad vliegveld.

D66 Dronten:
D66 ziet de ontwikkelingen op en nabij de luchthaven als een echte banenmotor. Het Rijk is verantwoordelijk voor de aanvliegroutes.

CU Dronten:
De ChristenUnie in Dronten is blij met dit uitstel, waarbij ook nog steeds niet vast :staat of en wanneer het vliegveld nu wel echt geopend zal worden. Zorgvuldigheid van dit nieuwe kabinet staat daarbij voorop en dat is terecht en wordt door de ChristenUnie in Dronten van harte ondersteund.

Groen links Dronten:
GroenLinks Dronten is gematigd tevreden dat de opening van Luchthaven Lelystad met minimaal een jaar is uitgesteld en de vliegroute langs Biddinghuizen wordt verhoogd. Maar de raadsbrede wens van uitstel tot na de herindeling van het luchtruim is niet vervuld.

Partij voor de dieren Dronten:
Als Partij voor de Dieren hebben we het in deze zin gemakkelijker. Onze Tweede Kamerfractie heeft zich altijd al uitgesproken tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Ook onze fractie in Flevoland is voor uitstel.

 

Wat je ook gestemd hebt de afgelopen jaren, nu is de tijd rijp om echt verstandig te stemmen.

 

 

Op deze site vind je verder informatie over:
Laagvliegroutes
Het effect op jouw gezondheid
Zondagsrust
De dubbele agenda van de politiek om vrachtverkeer toe te laten
Op wie kan ik komende gemeenteraadsverkiezingen wel stemmen
Wat kun jij doen
Download posters en stickers
Informatie op andere sites

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2018 Liegveld Lelystad

Thema door Anders Norén